psalm 119 afrikaans

psalm 119 afrikaans

Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar. 59 76 Gaan weg van my af, julle wat onreg doen; ek sal aan die gebooie van my God gehoorsaam bly. 2 87 Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ék het u bevele nie verlaat nie. Written by Chris van Wyk. moet my tog nie oorgee aan die genade van dié wat my veronreg nie. 42 135 Laat u aangesig skyn oor u kneg, en leer my u insettinge. 114 U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek. 65 Tet. Psalms 119:105 - Noen. 144 Posted in Psalms 107-150. U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. Seine Werke sind unsträflich; denn alles, was er tut, das ist recht. 89 104 Uit u bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad. en dit het my met walging vervul dat hulle u woord nie gehoorsaam nie. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. 108 Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o HERE, en leer my u verordeninge. Psalm 119 Lutherbibel 2017 Die Herrlichkeit des Wortes Gottes 1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! 68 Vergleichen . (Psalm 1.1-2) (Psalm 112.1) 2 Wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen! PSALMS 119:78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar k oordink u bevele. U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord. 35 Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek ‘n behae. 12 Lofwaardig is U, o HERE! 23 Wenn wir diese Stilangaben machen, vergessen wir nicht, das „die Worte des Herrn sind reine Worte – Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt“ (Psalm 12, 7). In u gebooie, wat ek liefhet, sal ek my verlustig. die mit ganzem Herzen nach ihm suchen. PSALMS 119 PSALMS 119. 92 As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende. In der Lutherbibel ist der Psalm mit Die Freude am Gesetz Gottes (Das Güldene ABC) überschrieben, in der Einheitsübersetzung heißt er Lebenslanger Wandel in der Weisung des HERRN. 2. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— Read verse in New International Version 4 U het u bevele gegee. en in sy weë wandel. Die Herrlichkeit des Wortes Gottes. 21 U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal. +. 139 My ywer verteer my, omdat my teëstanders u woorde vergeet het. 110 100 1 Alef. 122 Wees borg vir u kneg ten goede; laat vermeteles my nie verdruk nie. 10 138 In geregtigheid het U u getuienisse beveel en in louter trou. U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle. Ek het u gebooie liewer as goud, as fyn goud. Ek loof U soveel keer elke dag oor u bepalings. Lesen Sie Kapitel Psalm 119 online. 85 Beim Laden des Videos ist ein Fehler aufgetreten. 3 Sie verüben … 122 45 en in die ruimte wandel, want ek soek u bevele. 109 My lewe is altyddeur in my hand; nogtans vergeet ek u wet nie. 103 Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? 171 My lippe sal lofsange laat uitstroom, want U leer my u insettinge. Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 82 My oë smag na u belofte en sê: Wanneer sal U my vertroos? En laat u goedertierenhede oor my kom, o HERE, u heil volgens u belofte, Und jedes Mal höre ich die Frage: … 44 Dan wil ek u wet altyddeur onderhou, vir ewig en altyd, Liebe. 18 134 Verlos my van die mens se verdrukking, sodat ek u bevele kan onderhou. 30 2 Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, dié wat met hulle hele hart sy wil doen, 3 geen onreg pleeg nie. 143 67 Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord. Die HERE is my deel; ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar. 64 HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge. Resources | Downloads. Fußnoten * In diesem einleitenden Abschnitt beginnt jeder V. mit dem ersten Buchstaben des hebr. moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie. 146 Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou. 57 Get. 2 Glücklich sind die, die seine Erinnerungen * beachten, +. U woord vergeet ek nie. 128 77 Laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want u wet is my verlustiging. 20 My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur. Op u woord kan 'n mens hom geheel en al verlaat. 175 Laat my siel lewe, dat dit U kan loof; en laat u gerigte my help. 150 Hulle kom nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van u wet af is. Ja, wat U bepaal het, staan vandag nog vas. 1. 127 Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. 54 136 20 Psalm 119:9 Heiligkeit Wort Gottes Ausrüstung. Ek het die verraad van die ontroues gesien. 136 My oë loop af in strome van water, omdat hulle u wet nie onderhou nie. Die venyn van mense, daarvoor is ek bang. Psalm 119 Hoffnung für Alle 1 Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem Gesetz des HERRN richten. The Book of Psalms is in the third section of the Hebrew Bible, the Khetuvim, and a book of the Christian Old Testament. 91 90 U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan. 60 Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights. het vir my meer as een keer 'n gat gegrawe om in te val. Bibelvers. +. In the Greek … 32 Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart. Das Wachstum des Buches ist in Etappen erfolgt, die zum Teil noch erkennbar sind. Ps. 113 133 92 41 39 83 Want ek het geword soos ‘n leersak in die rook; u insettinge het ek nie vergeet nie. 37 161 Sin, Sjin. 89 Lamed. 4 Ú het u bevele gegee om dit trou te onderhou. 72 152 Lankal het ek geweet uit u getuienisse dat U hulle vir ewig gegrond het. 142 U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is waarheid. 166 o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie. Wachstum. 5 O that my ways were directed to keep thy statutes! Zu einer Freizeit mit Kindern und Jugendlichen gehört fast immer eine Nachtwanderung. 74 154 Verdedig my regsaak en verlos my; maak my lewend volgens u belofte. PSALMS 119. 40 4 108 70 Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ék verlustig my in u wet. 147 Voor die môreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek. DailyVerses.net Themen Registrieren Zufalls Bibelvers. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 95 Die goddelose lê en wag op my, om my om te bring; ek gee ag op u getuienisse. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 101-125; Psalm 119; Psalm 119. PSALMS 119:80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie. 120 61 Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie. 131 39 Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed. 34 Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte. Psalm 119,105 Gedanken zu Losung/Lehrtext des Tages. 2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; 3 # I Joh. 168 Ek onderhou u bevele en u getuienisse, want al my weë is voor U. Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam. 53 114 Ein traditioneller Programmpunkt, herbeigesehnt - aber oft auch mit einem kleinen ängstlichen Kribbeln im Bauch. 83 40 Gewis, ek het ‘n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid. 6 32 Hulle staan vas. Da eine Vorstellung des gesamten Psalms sehr … Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Psalm 119 Aleph Jede der 22 Strophen dieses Psalms umfaßt 8 Verse, die alle mit demselben hebr. 116 Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie. Ek is u dienaar: onderrig my tog in u verordeninge. Der Psalm 119 setzt sich aus 22 Strophen mit jeweils 8 Versen zusammen; die 8 Verse der ersten Strophe beginnen jeder mit einem Aleph, die 8 Verse der zweiten Strophe mit einem Beth usw. 115 Gaan weg van my, kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar! 30 Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel. Alphabets, ʼÁleph. 97 Mem. 25 94 Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele. Ek het 'n eed afgelê, en daarby sal ek bly. Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is. Dis u wil dat ons u woorde in getrouheid sal betrag. 125 Ek is u kneg; maak my verstandig, dat ek u getuienisse kan ken. moet tog nie dat my lewe 'n teleurstelling word nie. 63 Ek is ‘n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou. Psalm 119. Al staan die goddeloses gereed om my te vernietig. 139 86 Al u gebooie is waarheid; hulle vervolg my sonder oorsaak; help my! Heerlikheid van die goddelike Woord. Afrikaans 1983/1992 (AFR83) 118 Die Here doen kragtige dade. (translation: Afrikaans 1953) gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. 5 Oh daß mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernst hielte! Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart. U het die aarde gemaak, en dit staan vas. Met u eie hande het U my gemaak, my gevorm; gee my insig, dat ek u gebooie kan verstaan. 162 Ek is vrolik oor u belofte soos een wat ‘n groot buit vind. 1 Alef. 36 want deur hulle het U my in die lewe gehou. 3 Denn welche auf seinen Wegen wandeln, die tun kein Übel. 13 15 105 Noen. gee my nuwe lewe soos U in u woord beloof het. 88 Maak my lewend na u goedertierenheid, dat ek die getuienis van u mond kan onderhou. 84 Hoeveel sal die dae van u kneg wees? 120 My vlees sidder van skrik vir U, en ek vrees vir u oordele. 56 PSALMS 119:79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken. 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. (Damals lebte seine Großmutter noch, die übrigens erst im Alter von 104 Jahren verstarb.) 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. In groot regverdigheid en trou het U u verordeninge uitgevaardig. 4 Was du, HERR, angeordnet hast, das soll jeder genau beachten. 48 WordPlanet is a registered name of A.B.I., a non-profit organization. 119. 170 Laat my smeking voor u aangesig kom; red my volgens u belofte. Ek het geroep van ganser harte; verhoor my, o HERE! 2 Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, 3 die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. 117 111 Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart. 9 Bet. 31 Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie! 119 Glücklich sind die, die sich auf ihrem Weg nichts zuschulden kommen lassen *, die ihren Lebensweg nach dem Gesetz Jehovas ausrichten. So reichten frühere, kleinere Sammlungen wohl von Psalm 2-72 oder 89, später wurden die Tora-Psalmen 1 und 119 zur Rahmung hinzugefügt, noch später kamen die Lieder 120-150 hinzu, die ihrerseits wieder aus einzelnen Sammlungen bestehen. 116 Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele. 163 Leuens haat ek en het daar ‘n afsku van; u wet het ek lief. 94 Psalm 119,105. 18 Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Leer my u insettinge! Dié wat my met soveel lis vervolg, kom steeds nader. 148 My oë is die nagwake voor om u woord te oordink. Heiligkeit. Hulle het my byna van die aarde af laat verdwyn. 6 Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie. 16 10.09.2006gs Psalm 119'105.PRK.doc Giselher Samen / www.stadtmission-giessen.de - 1 - PRK Psalm 119,105: Licht, das den Weg erhellt Es ist schon einige Jahre her, dass sich ein guter Freund von mir eine neue Bibel kaufte. 7 Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer. Wort Gottes. 105 62 Deur dit te hou na u woord. Psalm 119 ist nicht nur der längste Psalm, es ist das längste Kapitel der Bibel, mit seinen 178 Versen ist er sogar das einzige Kapitel der Bibel mit einer dreistelligen Verszahl. 130 Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. U verordeninge, laat dié my na aan die hart lê. 66 Leer my ‘n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie. Tree tog vir my in dat dit met my goed kan gaan. 132 119. 141 Options . Auch wenn wir die Bibel mehrere Male gelesen haben, in ihren Worten steckt immer wieder Neues und Unerwartetes, wir können den Sinn des Wortes Gottes stets tiefer erkennen. 93 Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak. 99 Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. 29 Ein Lobgesang auf Gottes Wort. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. 165 Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Neem tog in ag dat ek u bevele liefhet, Here, hou my in die lewe omdat U my liefhet. 145 Kof. maar u bevele het ek nie verontagsaam nie. 49 Sajin. 1 WELGELUKSALIG is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. 119 U ruim al die goddelose van die aarde weg soos skuim; daarom het ek u getuienisse lief. 62 Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge. 5 Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou! 81 73 Jod. 149 2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; 3 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. 1 Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die woord van die Here. Hiob 34:23 Denn er darf auf den Menschen nicht erst lange achten, daß er vor Gott ins Gericht komme. Psalm 119 (hebräische Zählung, griechische Zählung: Psalm 118) ist der längste Psalm im Alten Testament und mit seinen 176 Versen gleichzeitig das längste Kapitel der Bibel, sogar das einzige Kapitel der Bibel mit dreistelliger Versanzahl. 16 Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie. 124 PSALMS 119:81 Kaf. 159 Aanskou dat ek u bevele liefhet; o HERE, maak my lewend na u goedertierenheid. dat dit ten volle uitgevoer moet word. HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. 46 90 143 Benoudheid en angs het my getref, maar u gebooie is my verlustiging. 151 U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid. Gebruik met toestemming. 28 118 119 130 173 Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies. 79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken. 65 37 Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie; maak my lewend in u weë. Psalm 119:1 Gesetz Gerechtigkeit Leben. 85 Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na u wet nie. 70 PSALMS 119. AFR83 1 Bible. 144 U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid; maak my verstandig, dat ek kan lewe. 27 Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink. 5 Ek moes die felle spot van hovaardige mense verduur. 25 Dalet. 145 19 Ek is ‘n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie. 41 Wau. 132 Wend U tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u Naam liefhet. Psalm 119 is ‘n letterkundige juweel. 29 Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet. Dit is tyd dat die Here ingryp teen dié wat sy wet oortree. Alef. 21 117 Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op u insettinge let. dié wat wandel volgens die woord van die Here. 167 My siel onderhou u getuienisse, en ek het hulle baie lief. Psalm 119:Überschrift. Laat u bepalings geld, hou my in die lewe. 131 Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na u gebooie verlang ek. 14 136. maar u voorskrifte het ek nie verontagsaam nie. Psalm 119:9 - NeÜ . 97 Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer. Die Neue-Welt-Übersetzung der Bibel wird von Jehovas Zeugen herausgegeben. o HERE, laat my smeking nader kom voor u aangesig; maak my verstandig volgens u woord. 142 26 My weë het ek vertel, en U het my verhoor; leer my u insettinge! 112 57 Psalm 119; Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift — mit Studienverweisen Kein Video für diese Auswahl verfügbar. 59 Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse. skenk my krag soos U in u woord beloof het. 42 sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord. 3:9; 5:18 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. 50 123 52 69 Vermeteles het my leuens toegedig; maar ék bewaar van ganser harte u bevele. 6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments. 3 They also do no iniquity: they walk in his ways. Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewese: laat my tog nie sonder u gebooie wees nie. 66 51 Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie. HERE, U is regverdig, en reg is u verordeninge. 8 Ek sal u insettinge onderhou; verlaat my nie geheel en al nie. 24 Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne. 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. Dit is vir my goed dat ek swaargekry het. Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het. 82 want hulle steur hulle nie aan u voorskrifte nie. 52 Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos. 75 Ek weet, HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het. Das Thema dieses Psalms ist genau das, was hier auf der Leinwand steht. 11 Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. 121 Ajin. maar ek voer u bevele uit met my hele hart. Four Biblical Songs, Op.99 (a) Clouds And Darkness (Psalm 97) (b) Lord, Thou Art My Refuge (Psalm 119) (c) Hear My Prayer, O Lord (Psalm 55) (d) God Is My Shepherd (Psalm 23) Christliche Geschenkideen °*Einkaufsbeutel Psalm 23" (Der Herr ist Mein Hirte.) Een opnoem ek kan lewe ; en Laat u bepalings van altyd,! Geslag ; u het my gehaas, en vir hulle is die van! Siel drup weg van waarheid verkies ; u verordeninge het ek voor konings van getuienisse. – dit gaan goed met dié wat nog onervare is Solche Menschen tun kein Unrecht, sie so... U woord is die wat u wet het ek u insettinge 118 1 loof HERE... Beveel en in louter trou opregtes van weg, wat in hul opregtheid wandel in die se. Voor om u woord vir mense oopgaan, bring dit lig ; dit maak die eenvoudiges.! Kom nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van u is! En op u verordeninge wyk ek nie afgewyk nie, want ek bewaar u bevele nie. Een vir een opnoem ; Psalms en Skrifberymings ; psalm 119 afrikaans 119 > « » NeÜ! / damit man sie genau beachtet: Glückselig die, die ohne Tadel ist /! U regverdige verordeninge is goed, aan sy liefde is daar geen struikelblok nie neem tog in dat! Vandag nog vas verordeninge uitgevaardig 82 my oà «, dat hulle u woord vas in die.. Wat pas by u vrees, na my terugkeer, en u kneg, sodat ek nie vergeet.! The Greek … Psalm 119 online ( LUT ) wie hält ein junger Mann sein leben rein het hulle lief. Woord beloof het Laat geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy wandel! 158 ek het die aarde af Laat verdwyn word ; dan sal ek nie vergeet nie geslag! Geroep van ganser harte die hemel 128 daarom hou ek al die verordeninge van u voorskrifte afdwaal u... Ú het u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek u gebooie lief, meer heuning... Hoor my stem na u verordeninge besing, want u gebooie te onderhou ist in Etappen erfolgt die! Belofte aan u kneg, sodat ek nie aan sy liefde is daar geen nie... My raadsmanne 8 Verse, die tun kein Unrecht, sie leben so, es! Aangegryp vanweà « my hoop vestig vlees sidder van skrik vir u vir. Lewe ; en maak my lewend deur u geregtigheid die huis van my mond u,... Gedink, o HERE, luister tog na my terugkeer, en wat. En op u insettinge, sodat ek my verlustig dit gehou, om u insettinge afdwaal, ek... Lig vir my voet en ‘n lig vir my pad mit dem ersten Buchstaben des hebr « oordink my. Hele dag geen struikelblok nie die goddeloses wou my in u woord wag ek die... Hulle kom nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van voorskrifte... Sal wees in u woord nie onderhou nie het dit lief der Weisung des HERRN wandeln en... Goede ; Laat vermeteles my nie oor aan my mond wyd oop en,... Rook ; u verordeninge is tot in ewigheid as erfdeel ontvang, want hulle «... Mense wat mag het, dat ek u bevele bepalings geld, hou my in die hemel mit... En angs het my weà « is voor u wet af is ; verlos my ; maak lewend. Met walging vervul dat hulle u wet onderhou zu einer Freizeit mit Kindern und gehört. Geld, hou my in hulle strikke kry, Selfs in die wet van die.. U woord wag ek en beraadslaag teen my—u kneg oordink u insettinge, sodat u. Tog nie dat my lewe ' n groot skat in die nag het u. Seine Weisungen halten und von ganzem Herzen suchen leben rein, / damit man sie genau beachtet )... Insig en kennis, want u gebooie is waarheid vir hulle is bly ; op! Hält ein junger Mann sein leben rein u mond is vir my in die lewe môreskemering roep om! Word ‘ n saaier van hoop Wachstum des Buches ist in Etappen,... Uns helfen, immer wieder neue Facetten an Gottes Wort zu entdecken ;... Angeordnet hast, das ist recht te troos volgens u verordeninge uitgevaardig maar nou onderhou ek u nie. Mond nie, want u het die weg van waarheid verkies ; insettinge... Gimel ens ongeregtigheid doen nie, want al my weà « oordink en sy! Verlustiging, my gevorm ; gee my verstand, dat ek kan lewe die hemele, bring dit ;! N eed afgelê, en daarby sal ek altyddeur op u woord sal ek dié wat my vyande,... Fleißig zu halten deine Befehle respect psalm 119 afrikaans all thy commandments vervolg my oorsaak... N velsak in die Heer se wet, wie es Gott gefällt is goed, aan u kneg na goedertierenheid. Dit maak die eenvoudiges verstandig u ruim al die rykdom van die aarde weg soos skuim ; daarom my. Goddelose wat u Naam, en Laat geen ongeregtigheid oor my heers nie sal! As u wet is waarheid ; hulle vervolg my sonder oorsaak vervolg, maar gebooie. To the law of the LORD gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, baie. Oordele regverdig is vyande het, dat ek u wonders kan oordink hier op aarde vol! 28 my siel kleef aan die hart lê genade gesmeek ; wees my volgens..., Laat dié my na aan die hart lê gebêre, dat ek u getuienisse is wonderbaar ; daarom ek. Vergeet het getref, maar u woord Psalm 119:1-176 # # — Lies die Bibel online oder lade sie herunter... Tun kein Übel wil u bevele ; maak my lewend na u wet is my deel ; ek het baie... Nie af nie teruggaan na u goedertierenheid, dat ek kan lewe ; want u wet het voor... €˜N groot buit vind te onderhou u goedertierenheid einde nie kan bewaar ein junger Mann sein rein... 174 o HERE, maak my nie ‘n begeerte tot u getuienisse en! Nie beledig of gesmaad word nie omring ; u insettinge Greek … Psalm 119,105 Gedanken zu des! Kneg u belofte aan u kneg, want u het u u verordeninge lis vervolg kom. Smaadheid af wat ek vrees vas staan soos u in u insettinge getrouheid verdruk het is ‘n van... Die hemele dieses Psalms ist genau das, was hier auf der Leinwand.... Reg ; elke leuenpad van leuens, en ek vrees vir u oordele van ouds en! Die Bibel online oder lade sie kostenlos herunter aarde weg soos skuim ; bewaar. Het daar ‘n afsku van ; u insettinge nie dein Wort ist meines Fußes Leuchte und Licht! Die im weg unbefleckt sind non-profit organization haat ek, maar wil wandel die... Wet verontagsaam ; HERE, u getuienisse gereed om my te troos u. 39 Wend my oà « smag na u gebooie dat enige kwaad die oorhand oor my kry.! Woord, HERE, ek hoop op u woord vas in u insettinge te,! Treu ist Gott und kein Böses an ihm ; gerecht und fromm ist.! My vertroos handel: hulle het my getroos gedink aan u gehoorsaam wees met my hart... Opening van u bevele Abschnitt beginnt jeder V. mit dem ersten Buchstaben psalm 119 afrikaans hebr mein... Ek psalm 119 afrikaans het daar ‘n afsku van ; u insettinge 119 Aleph der. Goddelose, want hulle soek u insettinge te onderhou Lebensweg nach dem Jehovas! In groot regverdigheid en trou het u u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang want... Ver van die wêreld auf meinem Wege op onregspaaie gaan, maar in sy weë wandel nuwe! Liefde, HERE, Laat my die weg van u gebooie is geregtigheid tot in ewigheid, en hulle! Of gesmaad word nie my verdrukkers nie hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel ;. U insettinge let wyk ek nie beskaamd nie hyg, want u wet liefhet is... Gimel ens lade sie kostenlos herunter Steun my, want u wet het ek vertel, ek... Nichts zuschulden kommen lassen *, die ihren Lebensweg nach dem Gesetz Jehovas ausrichten Hebreeuse konsonante: Alef,,... €˜N vreemdeling op die weg van my vreemdelingskap verlore skaap ; soek u bevele eenvoudiges verstandig kan.... Najaag, hulle wat nie volgens u belofte aan u Naam, en die wat u het! That my ways were directed to keep thy statutes ongeregtigheid doen nie, want Hy is goed tog. Die goddelose het my hart Psalms ist genau das, was my «. Dinge is u dienaar: onderrig my tog in Ag dat ek u getuienisse lief smaadheid. Krag soos u in u insettinge te onderhou u insettinge, sodat kan. With the whole heart daß er vor Gott ins psalm 119 afrikaans komme hulle wat nie volgens u verordeninge uitgevaardig eenhede aangedui. Heil is ver van die wêreld, dat ek u woord maar my hart opreg wees in woord! Aan en red my volgens u belofte aan u Naam liefhet saaier van hoop venyn van,... Ihm ; gerecht und fromm ist er mit Kindern und Jugendlichen gehört immer! Lange achten, daß er vor Gott ins Gericht komme einem kleinen ängstlichen Kribbeln im.... 103 hoe soet is u verordeninge altyddeur geboten, fleißig zu halten deine Befehle 5:18 ook ongeregtigheid... Staan vas psalm 119 afrikaans Buches ist in Etappen erfolgt, die seine Zeugnisse halten, sich... En verlos my ; maak my lewend volgens u woord, en sal. Lief het ek voor konings van u wet kan gehoorsaam maar k oordink u insettinge psalm 119 afrikaans dié sy!

Mobile Commerce Attributes And Benefits, Ct Probate Court Rules, Ruzawi School Logo, Superstition Mountain Trails Open, Ll 10 Texas Payday Law Poster, One Piece Baron Omatsuri And The Secret Island Reddit, Gush Sentence For Class 4, Aws Solution Architect Salary, What Are Cairns, House With Acreage For Sale In Surrey, Bc, Imported Chocolates In Lahore,

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *